miércoles, 23 de noviembre de 2016

RIRC: ¡Sí se abrió el tópico de América Latina!

Me informan (o sea, Lizette me informa) que sí se abrió el tópico de América Latina. Si les interesa tomarlo con el profesor Guillermo Almeida, vayan con Lizette e inscríbanse. Va a estar cool.


No hay comentarios.:

Publicar un comentario

If you have an important question, please e-mail me. These comments are not a reliable form of communication.